Kontakta gärna någon av oss:

Thomas Larsson, kassör 0730-629536

Paul Hedrén, ordförande 0300-63111

Mail: info@Onsalafyrforening


 

Kanske vill du ge ett bidrag?

Onsala Fyrförening, postgiro 466 11 17-4