Onsalas första galjot, den halvfria Falken (30), byggdes 1693 invid Kungsbacka i Onsala socken. Köllängden var 54 och bredden 15 fot, besättningen sju man.

Den första skepparen var Gathe, som också var delägare. På jungfruresan uppbringades Falken (30) på höjden av en fransk fregatt från vilken galjoten strax efteråt erövrades av ett engelskt örlogsskepp och infördes till London. Skepparen hölls emellertid fången hos fransmännen i sju veckor, blev sedan insatt i fängelse i Dunkerque och omsider frigiven. Där reste han genom Flandern och Holland till London, där han till slut fick galjoten fri. Efter hemkomsten befraktades han av en Köpenhamnsköpman för att segla till Skottland en laddning stenkol för fyrarna på Skagen och Anholt. Galjoten omnämndes sista gången 1710.